معرفی فروشگاه شریعتی

معرفی فروشگاه شریعتی

بدون تردید مدیریت کارآمد شهری، پیش شرط اساسی هرگونه موفقیت در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای جهت افزایش رفاه همشهریان در مناطق شهری بخصوص شهر پرتراکم خمینی شهر می‌باشد.

از جمله ساز و کارهایی که در کارآمدی مدیریت ایجاد و توسعه نظام‌های توزیع مدرن و متمرکز در قالب فروشگاه‌های اینترنتی می‌باشد. این گروه از مراکز توزیع مدرن دارای فواید گسترده‌ اقتصادی و اجتماعی می‌باشند که از آن جمله می‌توان به مواردی ذیل اشاره نمود:

 • کاهش هزینه‌های توزیع
 • ارائه کالا با قیمت مناسب
 • دقت بیشتر در کنترل کیفیت
 • کاهش هزینه‌های تردد درون‌شهری
 • صرفه‌جویی در زمان خرید همشهریان
 • کاهش حجم ترافیک
 • کاهش آلودگی‌های محیط زیست

بر این اساس، اندیشه و ضرورت ایجاد فروشگاه ‌شریعتی خدمات مطلوب مجازی شکل گرفت، به طوری که این فروشگاه در سال 1375 در خیابان شریعتی شمالی شهرستان خمینی شهر  تاسیس و راه‌اندازی نمود.

 • سال تاسیس شرکت خدماتی کالای شریعتی: 1375
 • اولین فروشگاه با سیستم فروش رایانه ای
 • موضوع فعالیت: ارائه و تأمین خدمات کالا و مایحتاج همشهریان
 • حوزه فعالیت: خمینی شهر و حومه (محدویتی برای فعالیت در سایر شهر‌ها و خارج از کشور وجود ندارد.)
تغییر